Bergsprängning Falkenberg,

Försiktig bergsprängning intill kraftledningar och servisledning.

Bergsprängning under pågående skolundervisning, samt dagisverksamhet.