Hallands Bergsprängning sätter säkerheten främst genom att hålla vår personal uppdaterade på branschens alla lagar och regler.

Vår personal har bl.a. utbildning i:

  • Bergborrning
  • Sprängkort för ovan- och underjordssprängning
  • Arbetsmiljölagen
  • Arbete på väg

Innan ett projekt startar utförs en detaljerad riskanalys för att trygga beställare, entreprenör och inte minst tredje man. I de fall vi arbetar inom tätbebyggt område anlitas oberoende konsultföretaget Metron Miljökonsult AB att utföra för- och efterbesiktning samt ombesörja så att vibrationsmätning på dimensionerande byggnader inom riskområdet utförs.

Hallands Bergsprängning innehar alla tillstånd och försäkringar som krävs för att kunna åta sig och utföra alla typer av bergprojekt.

Med ovanstående som grund vet våra kunder att De är i goda händer när De anlitar Hallands Bergsprängning.