Borrning:

Grundförutsättning för ett bra bergarbete! Borrning sker med modern borrutrustning, anpassad efter arbetet. På så sätt uppfylls arbets- och miljökrav, samt arbetssäkerhet! Här ingår även bergrensning innan påbörjad borrning (klass 1 – enl. Arbetsmiljölagen).

Vi utför borrning inför: bergsprängning, förstärkningsarbete (av b la spåntning, telemaster, vindkraftverk). Göteborg bergborrning och Halland bergborrning.

Sprängning:

Vi utför modern bergsprängning av alla varianter, glesbebyggda och inom tätbebyggda områden. Med information ifrån bergborrningen har vi ett facit i hand om bergets egenskaper, som bestämmer förutsättningarna för sprängarbetet. Innan varje laddad sprängsalva är redo att skjutas, fylls sprängjournalen in och en sista kontroll.

Korta signaler innan sprängning – skott kommer.

Lång signal – avlossat skott, salvan är klar.

Hydraulisk spräckning:

Bergspräckning är en gammal metod att losshålla berg, och det är härifrån hydraulisk bergspräckning kommer. Genom att använda sig av två yttrebleck och en mittenkil. Så tvingar man berget att spricka, med hjälp av en slägga. Släggan är numera ersatt av en hydraulikpump.

Hydraulisk bergspräckning har funnits på marknaden i flertals år och fungerar utmärkt i många fall. Det är vibrartionsfritt och låter nästintill inget, vilket är förmånligt i tätbebyggda områden såsom Göteborg.

Allt mer blir det att man losshåller berg med hydraulisk spräckutrustning inom tätbebyggda områden. Fördelarna är stora, då man inte behöver oroa sig för några vidbrationer eller risk för stenkast. Vilket innebär att man kan losshålla berg enda intill husgrunden om så behövs.

Även här krävs det att vi borrar hål i berget, sedan för vi ner kli och bleck. Hydraulikpumpen arbetar i högatryck för att sönderdela berget i önskat styckefall.

Schaktning:

Utöver losshållning av berg, har vi även schaktningsarbete, samt bortforsling av överflödigt material, att erbjuda.

Kontakta oss, så ser vi till att skräddarsy något som passar och uppfyller Era önskemål.