Bergspräckning Göteborg – Långedrag

Här bergborrar vi inför bergspräckning i Göteborg.
Detta projekt är i tätbebyggt område och intill en pool. Beställaren valde att hydraulspräcka berget, för mest lönsamma resultat.
2 man – Bergspräckning Göteborg, växelvis bergborrning och spräckning.
Bergspräckning på Saltholmen. Metoden för losshållning av berg valdes efter de strikta vibrationsvärden som ej fick uppnå. Här spräcker vi berg intill ett hus och en pool.
Bergspräckning Göteborg Saltholmen
Bergspräckning Göteborg, utlastning av sprängsten.

Bergspräckning Göteborg – begränsat med utrymme. Vi lämnar både fasta och löpande priser, kontakta oss idag för professionell arbetskraft.

Vi kommer ut på platsbesök och lämnar offerter inom kort!