Bergspräckning i Träslövsläge

Bergsprängning eller bergspräckning?
Bergspräckning bottenplatta för ett garagebygge
Dränering av husgrund, där vi valt bergspräckning för att ta bort berget.
Bergspräckning intill närliggande byggnad