Bergspräckning inför nybyggnad av uppfart – Långströmsgatan, Göteborg

Hallands Bergsprängning plockar bort berg/bergspräcker på Hisingen, Göteborg. Eftersom att vi befann oss i tätbebyggelsen, omgiven av andra hus, valde kunden bergspräckning med hjälp av hydraulisk bergspräckning. Projektet delades upp i bergborrning, sedan bergspräckning samt schaktning av krossat berg.