Hallands Bergsprängning spräcker berg i Varberg – utbyggnad av hus

Detta är sista etappen, del 2/2, utav bergarbetet inför nybyggnationen. Eftersom att vi nästintill spräckte berg under taket på huset och vi inte kunde få tillräckligt med bergtäckning, valdes hydraulisk bergspräckning (detta för att undvika rörelse i monteringsstöden). Sista delen omfattar bergborrning och bergspräckning, för att kunna få till en ordentlig dränering.