Bergspräckning i Billdal, Göteborg – nybyggnad av garage.

Här använder vi en tillförlitlig metod vid losshållning av berg. Vi tar bort sten och berg i Billdal, bergspräckning, med hjälp av en hydraulspräckare. Projektet var uppdelat i 3 delar bergborrning, del 1 – bergspräckning del 2 och schaktning del 3. Antalet berg vi spräckte: ca 10m3